Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Dagleg leiar ved Vest-Telemark PPT IKS

Frå 01.08.2018 er det ledig 100 % fast stilling som dagleg leiar ved Vest-Telemark PPT IKS.

Dagleg leiar har omlag 50 % stilling til leiing, den resterande delen er i hovudsak no knytt til systemarbeid i barnehage og skule. Vidare vil dagleg leiar ha ansvar for vidareutvikling av tverretatleg samarbeid, for å gje eit heilskapleg tenestetilbod til brukarane.

Søknadsfrist er 05.05.2018.

Du finn meir informasjon om stillinga på Vest-Telemark PPT IKS si heimeside

Glade barn

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk