Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Ny bestandsplan for Setesdal Austhei villreinområde (2019-2023)

Det er vedtatt ny bestandsplan for Setesdal Austhei villreinområde (2019-2023)

Planen skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling. Eit hovudmål er at villreinbestanden skal haldast på eit nivå som ikkje reduserer beitegrunnlaget og som blir forvalta på ein måte som gjev sunne og livskraftige dyr. 

I planperioden skal bestanden aukast opp mot 1500 vinterdyr. Storbukkprosenten skal haldast på minst 20 %. Kvaliteten på dyra i Setesdal Austhei blir i dag rekna som god, og kalveproduksjonen er høg.

Villrein

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk