Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Reglar for lån av bingen

Fyresdal musikkbinge er i kommunal eige. Fyresdal kommune driftar og eig bingen og utstyret inni. Det er ikkje lov å nytte røyk, rusmidlar og mat i musikkbingen.

Lån og reservering

1. Ein kan låne bingen gratis mot å tinge tid.
2. Ein kan tinge tid på sentralbordet, eller hjå avdelingsleiar kultur.
3. Nøkkel må hentast på sentralbordet eller hjå avdelingsleiar kultur.
4. På klubbkveldar (onsdag og fredag) er musikkbingen reservert dei som er på klubben. Desse avtalar direkte med Svein om nøkkel.

Utstyr

1. Inni bingen er det følgjande utstyr: komplett lydanlegg med miksar, mikrofonar med 2 stativ, keyboard med stativ, bass- og gitarforsterkar, komplett slagverk, kablar, ein gitareffekt.
2. Det står ingen gitar eller bass i bingen. Ein må ha med seg elektrisk bass og elektrisk gitar.

Oppfølging av lån

1. Det vil bli tatt regelmessige sjekkar av bingen.
2. Dersom noko av utstyret er i uorden, vil dei som sist brukte bingen bli stilt ansvarleg.
3. Bingen skal forlatast låst og i same stand som den var då brukarane kom.

Dersom du kjem til musikkbingen, og den er rotete og utstyret er i uorden, må du snarast melde frå til Svein på 992 25 709. Elles kan det vere du som vert stilt ansvarleg!

Lukke til!

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk