Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fyresdal samfunnshus

Sist endret: 30.01.2017Kontaktavdeling: 

Samfunnshuset er eit fleirbrukshus i Fyresdal sentrum. Huset har storsal (305 ståplassar), veslesal, diskotek og kjøkken. I bygget finn du også biblioteket. Huset er mykje nytta - ein må i regelen tinge plass i god tid.


Brukartid på samfunnshuset - fristar for å søkje

* Brukartid om hausten: frist 15. mai

* Brukartid om våren: 15. november

Ynskje leverast skriftleg

* Fyresdal kommune, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal
postmottak@fyresdal.kommune.no 
* eDialog

Fordelinga av brukartid skal skje etter denne prioriteringa:

1. Kommunale arrangement (ungdomsklubben, skulen, kulturskulen osv.)
2. Arrangement for barn og unge
3. Andre arrangement
4. Ideelle tiltak skal gå framfor kommersielle tiltak
5. Lokale leigetakarar skal gå framfor utabygdes leigetakarar

Desse arrangementa skal få nytte samfunnshuset gratis:

- Tiltak for barn og unge
- Alle arrangement i kommunal regi
- Idrettslag frå Fyresdal/alle tiltak som driv fysisk fostring

Desse arrangementa må betale husleige:

- Tiltak for vaksne som ikkje kjem under førre opplisting
- Alle private arrangement
- Kommersielle tiltak

Utanom faste tingingar

Dersom ein ynskjer å tinge samfunnshuset på ledige dagar eller leige utstyr som stolar og bord, ta kontakt med sentralbordet på kommunehuset på 35 06 71 00. 

Leige av lydutstyr

Dersom ein ynskjer å leige lydutstyr, ta kontakt med Svein Slyngstad på 35 06 71 31 eller 992 25 709.

Utdeling av reglar og branninstruks

Leigetakarar for faste tingingar skal få utdelt reglar for bruk av samfunnshus og branninstruks, når tildeling og leigetilhøve med klubbleiar er avtala.

Alle andre leigetakarar får utdelt reglar og branninstruks ved utlevering av nykel.

Besøksadresse

Fyresdalsvegen 2233
3870 Fyresdal

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk