Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tilskot til miljøtiltak


- Det vert gjeve tilskot til oppgradering av eksisterande kloakkanlegg tilhøyrande heilårsbustader på 50 % av dokumenterte kostnader, inntil kr. 25 000,-.

- Det vert gjeve tilskot til radonreduserande tiltak på eksisterande heilårsbustader, med 50 % av dokumentera utgifter, inntil kr. 10 000,-.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk