Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Næringsarbeid i Fyresdal kommune

Sist endret: 25.08.2017Kontaktavdeling: Næring og reiseliv Kontaktperson: Edvard Nesland

Næringssjefen er kommunen sin kontaktperson innanfor næringsutvikling og rapporterer direkte til rådmannen.

I det daglege næringsarbeidet er det eit tett samarbeid med både ordførar og rådmann.

Sakshandsaming av søknader om tilskot frå næringsfondet ligg normalt til næringssjefen. Dette er støtte til investeringar, utviklings- og marknadsføringstiltak, samt etablerartilskot. Søknader knytt til landbruk vert handsama av rådgjevar på landbruk.

Kommunen si målsetting er at gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke. Dette er den overordna føringa for arbeidet med å bidra til å skape – og halde på – lønsamme arbeidsplassar i bygda.  

Næringssjefen har og det overordna ansvaret for reiselivet i Fyresdal, og representerer kommunen i regionale og fylkeskommunale samarbeidsorgan for næringsutvikling og reiseliv.

Kontakt

Næringssjef
Edvard Nesland
Tlf. 35 06 71 66
Mob. 400 98 838

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk