Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Møteplan 2017

Møteinnkallingar og møteprotokollar finn du under "Politiske møte".

Januar

18. Formannskapet
24. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
25. Fellesrådet/Soknerådet
26. Kommunestyret

Februar

02. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)
08. Administrasjonsutvalet (ADMU)
14. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)
15. Formannskapet
22. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Mars

01. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

01. Administrasjonsutvalet (ADMU)
02. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)
02. Kommunestyret
02. Kontrollutvalet
08. Formannskapet
08. Fellesrådet/Soknerådet
14. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
15. Fellesrådet/Soknerådet
22. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
22. Formannskapet
28. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
30. Kommunestyret

April

05. Formannskapet
05. Fellesrådet/Soknerådet
18. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)
19. Administrasjonsutvalet (ADMU)
20. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)
25. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
26. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
27. Kommunestyret

Mai

04. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)
10. Formannskapet
11. Kontrollutvalet
18. Kommunestyret
23. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
24. Administrasjonsutvalet (ADMU)
31. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
31. Fellesrådet/Soknerådet

Juni

01. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)
06. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)
07. Formannskapet
13. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
14. Administrasjonsutvalet (ADMU)
15. Kommunestyret

20. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

August

31. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

September

05. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
05. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)
06. Formannskapet
06. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

11. Administrasjonsutvalet (ADMU)
13. Administrasjonsutvalet (ADMU)
13. Fellesrådet/Soknerådet
14. Kommunestyret
19. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
28. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)
28. Kontrollutvalet

Oktober

04. Formannskapet
10. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
11. Administrasjonsutvalet (ADMU)
12. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)
17. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)
17. Hovututvalet for plan og miljø (PM)
18. Formannskapet
18. Fellesrådet/Soknerådet
25. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
26. Kommunestyret

November

01. Administrasjonsutvalet (ADMU)
08. Formannskapet
22. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
23. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)
29. Administrasjonsutvalet (ADMU)
30. Kontrollutvalet
30. Kommunestyret

Desember

04. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
05. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
05. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)
06. Formannskapet
06. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
06. Fellesrådet/Soknerådet
14. Kommunestyret

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk