Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Gebyr etter plan- og bygningsloven

Forskrift om gebyr i jord- og skogbruk

   2015  2016  2017
 Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter  15400,-  15850,-  16000,-
 Tillegg over 10 tomter, per tomt etter § 12-8  150,-  150,-  150,-
 Mindre endringar av godkjent plan § 12-14  6400,-  6550,-  6700,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak  7700,-  7900,-  8000,-
 Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1    680,-  700,-
 Andre byggesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande  2650,-  2700,-  2800,-
 Meldingssaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid  1350,-  1500,-  1600,-
 Godkjenning av føretak § 22-3  2550,-  2600,-  2700,-
 Godkjenning av ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4  665,-  680,-  700,-
 Større bygg per m2  12,-  12,-  13,-
 Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1  1350,-  1500,-  1600,-
 Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk  750,-  1500,-  1600,-
 Hjelp kommunen yter til eigedomsfirma når firma står
 ansvarleg for sal av eigedomar -   alle opplysningar går gjennom
 Infoland frå 2014
 990,-  990,-  
 Saker etter både jordloven § 12 og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1    2500,-  2500,-
 Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da    2500,-  2500,-
 Annan konsesjon    5000,-  5000,-


Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske berekningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarande faktisk utgift.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk