Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Skulefritidsordninga

Sist endret: 21.01.2019Kontaktavdeling: Avdeling fellestenester

Betalingssatsar per 01.01.2019

Betaling for 10 månadar i året. 

Kr. 35,- per time.

SFO utover faste tilbod blir fakturert med kr. 35,- per time 2 gonger i året.

Opphald i feriane

Kr. 250,- per dag.

Syskenmoderasjon

Det blir gjeve 30 % syskenmoderasjon for barn nummer 2 og 50 % syskenmoderasjon for barn nummer 3. Dette gjeld også når eit eller fleire av syskena er i barnehagen.

Feriestengt

SFO er stengt heile juli månad, på planleggingsdagar og i romjola.

Kost per dag er kr 15,-.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk