Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Adopsjon

 • Separasjon og skilsmisse

 • Skulefritidsordning (SFO)

  Generelt

  Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen som er busette i kommunen

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Une Marit TangenAssisterande rådmann35 06 71 15Send Epost

  Ansvarleg avdeling

  Avdeling skule og kultur

  LederVeum, Sarke
  Telefon35 06 71 76
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseFyresdalsvegen 2237 3870 Fyresdal

  Kontaktavdeling

  Avdeling skule og kultur

  LederVeum, Sarke
  Telefon35 06 71 76
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseFyresdalsvegen 2237 3870 Fyresdal

  Lovar og retningsliner

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

  Søknadsprosessen

  Skjema

  Søknadmottakar

  Fyresdal kommune
  Klokkarhamaren 6
  3870 Fyresdal

  postmottak@fyresdal.kommune.no

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Høve til å klage

  Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk