Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Kommunal bustad

 • Mellombels botilbod

  Generelt

  Har du eit akutt bustadbehov og ikkje kan skaffe deg bustad på eiga hand, pliktar kommunen å finne eit mellombels butilbod til deg. Kommunen skal tilby forsvarleg husvære til barnefamiliar, born og unge. Det tyder mellom anna at tilbodet i utgangspunktet ikkje gjeld for rusmiddelmisbrukarar (sjå lenkja til Kommunal bustad nedanfor).

  Vilkår

  Du treng bustad i eit nødstilfelle.

  Pris

  Tenesta er gratis, men dersom du har råd til det, vil du kunne betale delar av husleiga sjølv.

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Solbjørg FrantzenNAV-leiar55 55 33 33Send Epost

  Kontaktavdeling

  NAV Fyresdal

  LederFrantzen, Solbjørg
  Telefon55 55 33 33
  Telefaks35 04 16 02
  Nettadressehttp://www.nav.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal

  Lovar og retningsliner

  Tenesta er lovpålagd. Sjå Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

  Søknadsprosessen

  Behandlingstid

  Nav-kontoret har plikt til å behandle saka så snart som råd. I saker som gjeld akutt, mellombels bustad, vil det ofte vere nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

  Høve til å klage

  Dersom Nav avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Før opp kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Lèt Nav vedtaket bli ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

  Tenesteomtaler

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk