Dagens situasjon med korona gjer det vanskeleg å gjennomføre 17. mai på tradisjonelt vis. Det blir dessverre ikkje folketog, barneleikar og folkefest i år heller. 17. mai-komiteen håpar likevel at det alternative opplegget under kan freiste mange til ei annleis 17. mai-feiring!

  • Kl. 08 Flaggheising ved samfunnshuset og Gimle skule
  • Kl. 11 Gudsteneste i Moland kyrkje 
  • Kl. 13 Rebusløp, mat- og loddsal
Bilrebus: Start mellom kl. 13 og 15 ved samfunnshuset 
Vandrerebus: Start mellom kl. 13 og 15 ved fotballbanen
Kiosksal kl. 13-17
 
Deltakaravgift rebus: kr 50,- pr. person over 16 år.
Rebusane er digitale, så tak med mobiltelefonen!
 
Gjeldande reglar for smittevern blir fylgde.
Endringar kan skje.
 
Velkomen!