Her ser du kven eller kva avdeling som har ansvaret for oppgåva på dei ulike stadene:

  • Bustader med service ved pleie- og omsorgssenteret: Dag Kjetil Lund, mobil 907 27 939.
  • LHL Århusjordet: eigen vaktmeister (ikkje-kommunal).
  • Omsorgsbustader på Prærien og i Tøddebakkane: Avdeling plan og teknikk, telefon 35 06 71 00.
  • Pleie- og omsorgssenteret: Dag Kjetil Lund, mobil 907 27 939.
  • TTF: Dag Kjetil Lund, mobil 907 27 939