Fyresdal kommune minner om dei generelle reglane for fyrverkeri, jf. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Aldersgrense:

 • Stjerneskudd kat. 1. små, 12 år.
 • Alt anna fyrverkeri, 18 år.

Lovleg tid for avfyring: 

 • Bare nyttårseftan mellom kl. 18.00 og 02.00.
 • Pinnerakettar er ikkje lovleg å bruke.

Nokre hugsereglar for avfyring av fyrverkeri:

 • Planlegg fyrverkerioppskytinga i god tid.
 • Les bruksanvisninga nøye før bruk.
 • Kontroller at fyrverkeria ikkje er skada.
 • Sørg for at fyrverkeria ikkje kan velte.
 • Bruk tennstav.
 • Bruk beskyttelsesbriller.
 • Bøyg deg aldri over fyrverkeri som er tent på.
 • Ikkje tenn fyrverkeriet på nytt, dersom det ikkje tenner ved fyrste forsøk.
 • Hald god avstand frå oppskytinga.
 • Alkohol og fyrverkeri høyrer ikkje saman.

Godt nytt år!