På grunn av covid-19 har elevane dette året ikkje fått vist fram det dei har jobba med slik dei plagar. Derfor har vi laga nokre filmar i staden! Det er lærarane som har filma og danselærar Aneesh som har redigert, så dette er ikkje profesjonelle filmar, men filmar med triveleg innhald som viser kva elevane har jobba med det siste året ❤

Filmane er tatt vekk frå nettsida per 15.06.2021. Ta kontakt med Hilde på kultur ved spørsmål.