Andakt, besøk av "Din Mobile Optiker", besøk av "Seniorshop", trim med fysioterapeutane, ulike konsertar med til dømes "Krosslimusikken" og Svetlana, i tillegg til institusjonskonsertar. 

Oversikt over kva aktivitetar dei tilbyr denne månaden finn du i kommuneinformasjonen.