Aktivitetsparken skal vere eit tilbod til alle innbyggjarar, unge og eldre, dei sporty, og kanskje dei litt mindre sporty. 

Aktivitetsparken er open for alle, men er spesielt tilrettelagt til utandørs trening for vaksne.