Aktivt skogbruk tilbyr eit bredt spekter av kurstyper med ulik varigheit, der kurs tilpassast deltakaranes behov og ynskje. Kursa arrangerast lokalt, gjerne med innleidd kurshaldar (avhengig av type kurs).

Tak kontakt skogbrukssjef Aslak Momrak-Haugan eller formann i Fyresdal Skogeigarlag for meir informasjon, eventuelt med ynskje og idèar om kurs som bør haldast i Fyresdal.