Betalingssatsar 2020 2021
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal 0-500 m2 11000,- 11000,-
- arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 gjev ein auk i gebyret 550,- 550,-
Anleggseigedom, volum 0-500 m3 3800,- 3800,-
- volumoverføring per nytt påbegyt 500 m3 gjev ein auk i gebyret 550,- 550,-