Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal 0-500 m2 10800,-
- arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 gjev ein auk i gebyret 500,-
Anleggseigedom, volum 0-500 m3 3600,-
- volumoverføring per nytt påbegyt 500 m3 gjev ein auk i gebyret 500,-