Audiograf

Sjukehuset Telemark og kommunane i Vest-Telemark har ei ordning med ambulerande audiograf om lag ein dag i månaden. Audiografen held til på Fyresdal helsehus.

Det er mogleg å få utført:

  •  Audiogram (hørselstest) 
  • Avtrykk til propp 
  • Tilpassing og oppfylging av høyreapparat (både for nye og eksisterande brukarar) 

Eigenandel etter gjeldende takster - for brukarar som ikkje har frikort eller bur på institusjon.

Timebestilling:

For timebestilling, ta direkte kontakt med Sjukehuset Telemark på telefon 35 00 33 19.

Andre spørsmål:

Ved andre spørsmål, ta kontakt med Nina Midtgarden på telefon 97 76 02 45, eventuelt via heimesjukepleia på 91 77 70 48.