Det er mogleg å få utført:

  •  Audiogram (hørselstest) 
  • Avtrykk til propp 
  • Tilpassing og oppfylging av høyreapparat (både for nye og eksisterande brukarar) 

Eigenandel etter gjeldende takster - for brukarar som ikkje har frikort eller bur på institusjon.