Avdeling Utsikten har 12 plassar - 8 langtidsplassar og 4 korttidsplassar. I tillegg har vi ein ØHD-plass (øyeblikkeleg hjelp døgnplass).