Det daglege beredskapsarbeidet er tildelt ein beredskapskoordinator. 

Beredskapskoordinator i Fyresdal kommune er John Kjell Lien.