Frist for å søkje om brukartid på samfunnshuset for våren 2020 er 15. november 2019.

Dei som ynskjer å behalde eksisterande brukartid treng ikkje å søkje på nytt.

Send din søknad til postmottak@fyresdal.kommune.no.