Det er 5 slike einingar i dei raude bygga ved pleie- og omsorgssenteret, 2 i det gamle fysioterapihuset og 3 i sokkelen på pleie- og omsorgssenteret.