Bustader 3 440 m2
Næringsbygg 3 025 m2
Tekniske bygg 1 645 m2
Grendhus 835 m2
Tenestebygg 13 552 m2
Totalt 22 395 m2