Når det er leilegheiter på sal må kjøpar tilfredstille krava som er sett for å få ein omsorgsbustad. Leilegheitene er også prisregulerte.

Det er Fyresdal kommune som har tildelingsrett.

Burettslaget har eigen vaktmeister.