"Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020" blei vedteken i kommunestyret 12.12.2019.

Les økonomiplanen her.