Fristen for å søke på stillingane som lege i Nordsjøturnus er nå ute, og vi har fått inn 28 søknadar! 

Det er 8 kvinner og 20 menn som ynskjer å jobbe i Fyresdal. Ein av søkerane er unntatt offentlegheit.

Tilsettingsutvalet, som består av kommuneoverlege Karin Kristin Østerhus, HTV Fagforbundet Stine Metveit, kommunalsjef helse og omsorg Mona-Helene Landsverk og avdelingsleiar helse Anne Veum, hadde møte for å gå igjennom søknadane 22.11.2022.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju i løpet av dei neste vekene, og vi håper å få tilsett tre gode legar før nyttår.

Dersom du har spørsmål, er det berre å ta kontakt med ein av oss i prosjektgruppa, avdelingsleiar helse Anne Veum på e-post anne.veum@fyresdal.kommune.no eller kommuneoverlege Karin Kristin Østerhus på e-post karin.osterhus@fyresdal.kommune.no.