TTF (tiltak og teneste for funksjonshemma); Dagsenter for personar med utviklingshemming.