Aktivitetstilbod for eldre eller heimebuande personar med demens; 5 dagar i veka.