Fyresdal legekontor har dropp inn for koronavaksine og influensavaksine fylgjande datoar og tider:

  • Fredag 21.01.2022 kl. 15.00-17.30 (dose 3 for alle som har fått vaksine veke 35 og vekene før dette).
  • Onsdag 26.01.2022 kl. 15.00-17.30 (dose 3 for alle som har fått vaksine veke 36 og vekene før dette).
  • Tysdag 01.02.2022 kl. 15.00-17.30 (dose 3 for alle som har fått vaksine veke 37 og vekene før dette).
  • Torsdag 10.02.2022 kl. 15.00-17.30 (dose 3 for alle som har fått vaksine veke 38 og vekene før dette).

Oppmøte er på venterommet. Hald 1 meter avstand til andre og bruk munnbind.

Informasjon om koronavaksinering:

  • Dose 1 = alle frå 12 år.
  • Dose 2 = alle frå 16 år (må gå 12 veker mellom dose 1 og 2 for dei i alderen 16-17 år, 3 veker for dei over 18 år).
  • Dose 3 = tilsette i pleie og omsorg, personar i alderen 18-44 år med underliggande medisinske tilstandar som gjev høg risiko for alvorleg sjukdom av covid-19, dei i alderen 44-100 år som ikkje har fått dose 3 med koronavaksine. Det må ha gått 4,5 månadar mellom dose 2 og 3.

NB. Alle over 18 år, som har fått dose 2 for 20 veker sidan eller meir, kan få oppfriskningsdose.

Informasjon om når du fekk dose 2 finn du på helsenorge.no.

NB. Det må gå 7 dagar mellom influensavaksine og koronavaksine.

Spørsmål?

Ta kontakt med legekontoret dersom du lurar på noko – telefon 35 06 73 00.

Individuell avtale?

Dersom det er nokon som - av ulike årsaker - treng individuell avtale ein av dropp inn-dagane, ta kontakt med Fyresdal legekontor, så ordnar vi det.