Ta kontakt med Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 ved spørsmål om neste moglegheit for koronavaksinering.

Generell informasjon om koronavaksinering:

  • Dose 1 = alle frå 12 år.
  • Dose 2 = alle frå 16 år (må gå 12 veker mellom dose 1 og 2 for dei i alderen 16-17 år, 3 veker for dei over 18 år).
  • Dose 3 = Alle i aldersgruppa 45 år og eldre bør ta oppfriskningsdose. Personar 18 år og eldre som tilhøyrer risikogruppene bør ta oppfriskningsdose. Alle tilsette i helse- og omsorgstenesten bør ta oppfriskningsdose. Elles friske personar 18-44 år kan få oppfriskningsdose.
  • Dose 4: Regjeringa anbefalar alle frå 75 år og oppover ei ny oppfriskningsdose frå 1. juli 2022. Dette vil for dei fleste vere ei fjerde dose koronavaksine. Dei nye anbefalingane er basert på råd frå FHI som regjeringa nyleg har mottatt.

Merk: Oppfriskningsdose kan tilbydast tidlegast 4 månadar etter siste vaksinedose. 

Merk: Tidsintervall frå tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør vere minimum 3 veker, men eit lengre intervall vil som regel gje ein betre immunrespons.

Informasjon om når du fekk førre dose finn du på helsenorge.no.