Vi anbefalar bruk av eDialog dersom du skal sende sensitiv informasjon til kommunen og vi ikkje har eit elektronisk skjema som passar til føremålet (e-post bør ikkje brukast ved sending av sensitiv informasjon).

Nokre fordelar med eDialog:

  • Du må logge inn og autentisere deg ved hjelp av ID-porten og det gjev ein sikker identifikasjon av avsendar.
  • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal.
  • Innsendt informasjon hamnar rett i saks- og arkivsystemet vårt.

Klikk her for å bruke “eDialog”