Fordelane med eDialog er fleire:

  • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal.
  • Det gir ein sikker identifikasjon av avsendar.
  • Innsendt informasjon blir sendt rett i saks- og arkivsystemet.

Vi anbefalar deg å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Du skal ikkje nytte edialog dersom vi har elektroniske skjema som passar til føremålet, til dømes søknad om plass i barnehage.

E-post kan sjølvsagt fortsatt nyttast til enkle spørsmål.