Helsesjukepleiar Nina Breivik har nå fått eige mobilnummer som ho kan nåast på måndag-fredag kl. 08.00-15-30.

Nummeret er 908 97 855.

Ta bare kontakt dersom det er noko du lurar på!

  • Informasjon om Helsestasjon 0-5 år finn du her
  • Informasjon om Skulehelseteneste i grunnskulen finn du her