Som eit verktøy i forvaltninga samlast det kvart år inn tenner frå samtlege skutte elgar i kommunen. Dette gir oss unik informasjon om stammestorleik, kondisjon m.m.

Saman med ei analyse av "Sett-elg"-skjema vert data frå tannanalysa framstilt i ein årleg rapport - "Bestandvurdering av elg og hjort i Telemark". Rapporten er utgitt av Faun Naturforvaltning AS og omhandlar status i stamma i dag, utviklingstrender, og gir anbefalingar for vidare forvaltning.

All informasjon frå elgjakta leggast inn i Hjorteviltregisteret, som er eit nasjonalt register for viltforvaltninga i Noreg. Her kan du enkelt gå inn å sjå på data frå elgjakta, og samanlikne utviklingstrekk frå år til år.

Alle jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund, og kunne dokumentere dette i eiga ettersøksavtale. Oversikt over godkjente hundar i kommunen finn du på Norsk Kennel Klub.

Jakttid for elg i Fyresdal er 25.09.-23.12. Enkelte storvald har innført pause i jakta i byrjinga av oktober - tak kontakt med dykkar storvaldsleiar for nærare informasjon.