Det er mange fordelar med eFaktura

Det er enkelt; KID, beløp og kontonummer er ferdig utfylt - du berre bekreftar betalinga. Det er fleksibelt; Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto. Du kan bli varsla på e-post kvar gong ei ny rekning kjem.

NB. Endringar i korleis eFaktura fungerer

Etter 18. mai 2022 må du ha sagt ja takk til å motta eFaktura frå alle godkjente fakturatilbydarar for å kunne motta eFaktura. Dersom du ikkje aktiverer denne funksjonen, får du fakturaene dine i posten fram til du aktiverer den.

Les meir på sor.no.