Det blir med dette varsla om at det vil bli innført telerestriksjonar på kommunale vegar i Fyresdal kommune våren 2021.
Dette gjeld for køyretøy med aksellast over 3 tonn.
Unnateke for restriksjonane er:
  • VTK
  • Renovasjon
  • Buss i rute
  • Mjølkebil
  • Utrykkingskøyretøy
Telerestriksjonane er gjeldande i perioden som skilta for den einskilde veg viser.
 
Ved spørsmål, ta kontakt med kommunalsjef plan og teknikk, John Kjell Lien, på 35 06 71 27 / 905 27 762.