Her kan du lese saksframlegget til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021.

Her kan du lese sjølve framlegget til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021.

Kommunestyret gjer endeleg vedtak i møte 10.12.2020.