Frå 01.01.2021 overtok Fyresdal kommune drift av Fyresdal frivillighetssentral. Sentralen ligg under avdeling helse og er lokalisert i dei same lokala som før, det vil seie i sentrumsbygget i Folkestadbyen. Ingunn Lauvrak er ny kontaktperson.

Frivillighetssentralen vil framover ha tilbod om dagaktivitet for heimebuande eldre og utlån av utstyr.

Vi jobbar nå med å få i stand lokala, og medan vi held på med det vil dagaktivitetstilbodet for heimebuande eldre framleis vere på Meinstad - fredagar kl. 10-14.

Onsdagar vil det vere mogleg å låne utstyr på frivilligsentralen: ski, skøyter, syklar m.m. Dei som ynskjer å låne utstyr kan kontakte Ingunn onsdagar mellom kl. 08.00 og 15.30. Utstyret må hentast på onsdagar og kan lånast i 2 veker.

Når lokalet er klart vil dagaktivitestilbodet for heimebuande eldre bli flytt til frivillighetssentralen. Informasjon om dette vil kome.

NB. Ingunn Lauvrak er å treffe på 948 73 640 onsdagar og fredagar kl. 08.00-15.30.