Anne Lise Greivstad starta som dagleg leiar av frivilligsentralen 01.08.2023. Anne Lise har kontorstad i Fyresdal Næringshage i Klokkarhamaren 6, medan sjølve frivilligsentralen ligg i Folkestadgata 10. Ta gjerne kontakt dersom det er noko du lurar på! 

Frivilligsentralen har eiga nettside - sjekk den ut her: fyresdal.frivilligsentral.no.

Vi treng frivillige som kan bidra med til dømes transport, som kan hjelpe til med aktivitetar og som kan bidra til at frivilligsentralen er ein god møtestad. Er dette noko for deg, ta kontakt!