Bygdemuseet ligg i Øyskogen, som er eit fint parkområde i sentrum av Fyresdal med mange store, freda furutre og ei bjørkelund. Her ligg fleire gravhaugar frå heidensk tid. Det er verkeleg historisk grunn ein står på her, og parken er merka som ein heidensk kyrkjegard. 

Museet har til saman 14 antikvariske hus frå mellomalderen og frametter og ynskjer på ein levande måte å formidle fargerike glimt frå historia til Fyresdal. I sesongen er dei fleste husa opne slik at du kan sjå korleis folk hadde det i gamle dagar. Museet tilbyr skattejakt for born. Bli med og leit blant bygningar og historie for å finne skatten på bygdemuseet. Skattekart får du på turistinformasjonen. Du kan og låne brettspela Hnefatafl og mølle. Begge spela er kopiar av faktiske brettspel frå vikingtida. Spelereglar fylgjer med.