Fyresdal kommune blei i dag kåra til årets næringslivskommune!

Kåringa er eit felles initiativ frå NHO og KS for å sette søkeljos på gode vertskapskommunar for næringslivet.

Kriterium for vurdering er at kommunen er samarbeidsorientert, aktiv overfor næringslivet og omstillingsdyktig.

Juryens grunngjeving lyder slik:

Fyresdal kommune legger stor vekt på godt samarbeid med næringslivet. Kommuneadministrasjonen og næringslivet er samlokalisert i felles kontorbygg. Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, der overordnede målsettinger er "Bulyst og næringsutvikling".

For å legge til rette for bedrifter som trenger arbeidskraft, gjennomfører Fyresdal kommune arkitektkonkurranse for å utvikle attraktive boformer. Ett av årets mest heftige reisemål i ligger i Fyresdal - Tretoppveien. Her kan du både rusle og trille 15 meter over bakken på en 1 kilometer lang universelt utformet plankevei på stolper.

Kommunen jobber aktivt for å sikre energiforsyning og har blant annet etablert MYLDR Energipark Fyresdal AS. Her skal det legges til rette for sirkulærøkonomi og bærekraftig ressursbruk som skaper framtidas arbeidsplasser.

To kategoriar:

Fyresdal kommune vann i kategorien kommunar med færre enn 15 000 innbyggarar. Halden kommune vann i kategorien kommunar med fleire enn 15 000 innbyggarar.