Gården Moland som i dag ligg i Fyresdal kommune, blir gjerne kalla Fyresdal prestegard, medan Moland var kommune- og kyrkjenavn fram til 1879.

Frå gamalt av blei Moland kalla Morland

I ein periode leigde Fyresdal gjestegard prestegarden av Opplysningsvesenets fond, men frå 2015 blei garden igjen prestebustad. Prestegarden har ei lang historie, mellom anna vaks Vidkun Quisling (1887-1945) opp her.