Her kan de sjå resultatet av valet:

Faste medlemer (alfabetisk):

  • Rena Marie Gustavsson, 2. vgs
  • Knut Austjore Heistad, 1. vgs
  • Mathilde Rinden, 1. vgs
  • Sigrid Veum, 1. vgs
  • Thea Veum, 3. vgs

Varamedlemer:

  1. Oda Wæthing, 10. trinn
  2. Brage Aamlid, 9. trinn
  3. Frida Veum, 9. trinn
Rådet vil bli kalla inn til fyrste møte hausten 2021.