Arbeidsoppgåvene til fysioterapeuten

  • Helsestasjon, barnehage og skulehelseteneste.
  • Opptrening og behandling av bebuarar på POS og brukarar i heimen/heimebesøk.
  • Opptrening og behandling etter operasjon, sjukdom og skade, samt smerteproblematikk.
  • Treningsgrupper: Brukarar på POS og heimebuande, seniortrim, motorisk aktivitetsgruppe for 1. og 2. klasse, gravid- og barseltrening i samarbeid med Sporty. For pasientar i behandling/opptrening: Styrke- og balansegruppe, bevegelsesgruppe.
  • Hjelpemiddelformidling i samarbeid med vaktmester/hjelpemiddelteknikar.