Arbeidsoppgåvene til fysioterapeuten

  • Helsestasjon, barnehage og skulehelseteneste.
  • Opptrening og behandling av bebuarar på POS og brukarar i heimen/heimebesøk.
  • Opptrening og behandling etter operasjon, sjukdom og skade, samt smerteproblematikk.
  • Treningsgrupper: Brukarar på POS og heimebuande, seniortrim, gravid- og barseltrening. For pasientar i behandling/opptrening: Styrke- og balansegruppe, bevegelsesgruppe.
  • Hjelpemiddelformidling i samarbeid med vaktmester/hjelpemiddelteknikar.

Frisklivstrening på fysioterapiavdelinga

Måndagsgruppa/herretrim

Måndagar kl. 13.15 på fysioteraoiavdelinga. Styrke, stabilitet, balanse og kondisjonstrening; 45 minutt leia av fysioterapeut. Treninga er gratis og open for alle. Oppstart måndag 5. september – treng ikkje påmelding.

Barsel-/gravidtrening

Tysdagar kl. 12 på fysioterapiavdelinga; 45 minutt leia av fysioterapeut. Fokus på kjernemuskulatur og bekkenbunn, men også styrke, stabiltet og balanse. Hyggeleg og nyttig aktivitet for mor og barn og den gravide. Individuell tilpassing og vurdering. Oppstart tysdag 6. september. Påmelding på telefon 952 17 971.

Tysdagsgruppa/damertrim

Tysdagar kl. 13.15 på fysioterapiavdelinga. Styrke, stabilitet, balanse og kondisjonstrening; 45 minutt leia av fysioterapeut. Treninga er gratis og open for alle. Oppstart tysdag 6. september – treng ikkje påmelding.

 

Velkomen på trening!