Vest-Telemarkrådet og næringssjefane i kommunane i Vest-Telemark inviterer verksemder til gratis, digitalt kurs for kunnskapsprøva i alkohollova. 

Påmelding innan 29. mai!

Her kan du lese meir om kurset

Vest-Telemarkrådet og næringssjefane i kommunane inviterer private og offentlege verksemder i Vest-Telemark til gratis, digitalt kurs i bruk av sosiale media (SoMe).

Påmelding innan 2. juni!

Her kan du lese meir om kurset