Det meste av det som har med gravferd og gravplassen å gjere vert regulert av Gravferdslova med forskrifter og lokale vedtekter.