• Moland Gamle kyrkjegard 
  • Moland Nye kyrkjegard 
  • Veum kyrkjegard 
  • Lønnegrav gravplass

Fyresdal har også Heggland gamle kyrkjegard. Denne er ikkje i bruk som gravplass, men kvar olsok vert det halde friluftsgudsteneste der.