Betalingssatsar 2020 2021
Grunneigedom; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eiged. areal, areal 0-500 m2 (maks) 7500,- 7500,-
Anleggseigedom; eiged. just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum 0-250 m3 3000,- 3000,-
Anleggseigedom; eiged. just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum 251-1000 m3 (maks) 5500,- 5500,-