Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller føresette dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Statsforvaltaren, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringslova § 2-15.

  Lover

  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:51